Työllisty työvoimakoulutuksen kautta!

Jyllin Kodit toimii yhteistyössä TAKKin ja TE-palveluiden kanssa lähihoitaja- ja hoiva-avustajien rekrytoivassa koulutuksessa. Haku on jo auki!

Ikaalisisissa sijaitseva Jyllin Kodin seniorien asumis- ja palvelukeskus on mukana maaliskuussa 2022 alkavassa verkkopainotteisessa koulutuksessa, joka järjestetään yhteistyössä TE-palveluiden ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Jyllin Kodit tarjoaa mielenkiintoisen ja monipuolisen työssäoppimispaikan luonnonkauniissa pikkukaupungissa ja mahdollisuuden työllistyä pysyvästi valmistumisen jälkeen.

Jyllin Kodit kutsuu mukaan erityisesti henkilöitä, joilla on halu olla mukana toteuttamassa palvelulupausta asukkaiden hyvästä elämästä ja joiden sydäntä vanhustyö on lähellä. Jyllin Kodilla hoitaja työskentelee Yhteisökodin asukkaiden hoito- ja palvelutehtävässä kaikissa asukkaiden päivittäisissä toiminnoissa, asukkaan henkilökohtaisen palvelusuunnitelman mukaisesti. Työhön sisältyy omahoitajana toimiminen ja moniammatillinen yhteistyö. Hoitajan työ Jyllin Kodilla toteutuu kaksi- tai kolmivuorotyönä ja henkilökunta on sitoutunut yhteisiin toimintaperiaatteisiin välittävästä ja yksilöllisestä yhteisöhoidosta. Henkilökunnalla on mahdollisuus vaikuttaa oman yksikkönsä ja työtiimin työn suunnitteluun.

Koulutus on tarkoitettu Pirkanmaan alueen työttömille ja työttömyysuhanalaisille yli 20-vuotiaille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita ja motivoituneita suorittamaan koulutuksen ja työllistymään hoiva-alalle. Aiempaa alan työkokemusta ei edellytetä.

Koulutukseen haku on TE-palveluiden kautta 18.2. asti. Koulutus toteutetaan 21.3.2022-22.6.2023. Sen aikana suoritetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja). Koulutusyhteistyössä on mahdollisuus hakijan kiinnostuksen mukaan myös hoiva-avustajan koulutukseen. Osallistuminen antaa erinomaiset valmiudet nähdä, tutustua sekä työllistyä hoiva-alalla.

 

Lisätietoja opinnoista

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (verkkopainotteinen) – TAKK

Hoiva-avustajakoulutus – TAKK

Hae mukaan, klikkaa tästä!

 

Uratarinat

Maria ja Sabina

 

 

Yhteistyökumppanit

Jyllin Kodit

Jyllin Kodit on Jalmari Jyllin Säätiön 100 %:sesti omistama, Ikaalisten keskustassa sijaitseva seniorien asumis- ja palvelukeskus, joka on toiminut vanhuuden hyväksi jo vuodesta 1965 lähimmäisvastuun periaatteita noudattaen. Jyllin Kodin arvoja ovat välittäminen, suvaitsevaisuus ja arvostaminen. Jyllin Kodin erityisosaamisalueisiin kuuluvat muistisairaiden, mielenterveysasukkaiden ja päihdemuistisairauksien hoito, kuntoutus sekä saattohoito.

Jyllin Kodit tarjoaa tehostettua palveluasumista kuudessa yhteisökodissa yhteensä 103 asukkaalle mukaan lukien Ainolan mielenterveys- ja päihdeasukkaiden yhteisökodin. Lisäksi Jyllin Kodit tarjoaa kotihoito- ja kuntoutuspalveluita sekä Ravintola Sofian kautta lounas-, juhla- ja kokouspalveluita. Jalmari Jyllin Säätiö toteuttaa erilaisia kehittämishankkeita ja on aktiivinen oppilaitosyhteistyössä.

Lisätietoa: www.jyllinkodit.fi

TAKK
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on monialainen ammatillinen kouluttaja ja työelämän kehittäjä. Vuosittain TAKKissa opiskelee yli 12 000 aikuista ja henkilöstöä on n. 220. TAKKia ylläpitää Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr. Tarjolla on ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta yli 20 ammattialalta. Koulutuksia, toimintaa ja oppimisympäristöjä kehitetään tiiviissä yhteistyössä työelämän ja yritysten kanssa. Lisätietoa: www.takk.fi

Pirkanmaan TE-toimisto

Pirkanmaan TE-toimisto edistää työnhakijoita ja työnantajia kohtaamaan TE-palveluiden avulla. Palvelumme on tarkoitettu työtä ja koulutusta hakeville henkilöille sekä yrityksille, yhteisöille ja muille työnantajille. Voit asioida kanssamme verkossa, puhelimessa ja henkilökohtaisesti TE-toimistossa käymällä. Palvelemme asiakkaitamme Tampereella ja useassa yhteispalvelupisteessä. Lisätietoa: www.te-palvelut.fi/pirkanmaa

 

Lisätietoa ja yhteydenotot:

Jyllin Kodit
toimitusjohtaja Pirjo Berg
pirjo.berg (at) jyllinkodit.fi


TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
koulutuspäällikkö Kati Aimonen
puh. 044 7906 379
kati.aimonen (at) takk.fi

Pirkanmaan TE-toimisto

koulutusasiantuntija Riitta Alajuuma
puh. 0295 045 538
riitta.alajuuma (at) te-toimisto.fi