Jalmari Jyllin Säätiö, kehittämishankkeet

Erityisosaamisalueitamme Jyllin Kodilla ovat ikäihmisten ja muistisairaiden hoito, yhteisöhoito, päihdemuistisairaudet, ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä ravitsemus. Meillä on pitkä ja hyvä kokemus myös johtamis- ja toimintajärjestelmistä sekä henkilöstön osaamisen kehittämisestä. Jalmari Jyllin Säätiö – Jyllin Kodit toimii vanhustyön aktiivisena tutkimus- ja harjoituskenttänä alan opiskelijoille sekä uudelleen- tai täydennyskoulutusta suorittaville ammattilaisille. Lisäksi tarjoamme asiantuntija- ja koulutuspalveluja oppilaitoksille sekä kaikille vanhustyössä toimiville.


Tarjoamme toimialan kehittämishankkeisiin – vanhuuden hyväksi, vahvaa osaamista ja kumppanuutta.


Kiinnostuitko yhteistyöstä? Annamme mielellämme lisätietoja.

Toimitusjohtaja Pirjo Berg

puh. 03 4590 4612

pirjo.berg@jyllinkodit.fiViimeaikaisia hankkeitamme - vahvan osaamisen kehittämiskumppanuutta

Jalmari Jyllin Säätiö tarjoaa vahvan osaamisen kehittämiskumppanuutta projekteihin ja kehittämishankkeisiin.

 

Veto- ja pitovoimaa kotihoitoon (2020-2023) ESR-hankkeen yhteistyö on alkanut vuoden 2020 alussa. Hankkeessa toimivat laajalla yhteistyöverkostolla SAMK, TAMK, Sataedu sekä SASKY koulutuskuntahtymä, yhdessä kotihoidon toimijoiden kanssa Sastamalasta, Parkanosta ja Ikaalisista Jyllin Kodilta. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden ja kotihoidossa työskentelevien ammattilaisten toimintaedellytyksiä ja muutoskyvykkyyttä sekä lisätä kotihoidon veto- ja pitovoimaisuutta. Tämä toteutuu mm. yhteiskehittämällä työkäytäntöjä ammattilaisten ja  opiskelijoiden kanssa, laatimalla oppimisympäristöön materiaalia yhteiseen käyttöön sekä tuottamalla mentorointiopas alalle valmistuvien, ammattilaisten ja esimiesten tueksi.

 

Rekrytoivan koulutuksen yhteistyön aloitimme yhdessä TE-palvelujen sekä Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen v. 2019. Koulutus (sosiaali ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja) on tarkoitettu Pirkanmaan alueen työttömille ja työttömyysuhanalaisille yli 20-vuotiaille henkilöille, jotka ovat motivoituneita työllistymään hoiva-alalle. Aiempaa työkokemusta ei edellytetä. Kyseessä on koulutusmalli, jossa opiskelu toteutuu pääosin Jyllin Kodilla, Ikaalisissa. Koulutukseen hakeudutaan TE-palveluiden kautta ja sen aikana on mahdollisuus työttömyysetuuteen. Rekrytoivat koulutukset alkavat tutustumisjaksolla ja tavoitteena on työllistyminen Jyllin Kodille. Osallistuminen antaa erinomaiset valmiudet nähdä, tutustua sekä luoda ura kasvavalla ja monipuolisella hoiva-alalla.

 

Jalmari Jyllin Säätiön jäsenyys VALLI ry:ssä (Vanhus- ja lähimmäispalvelujen liitto ry.) v. 2019 toi Säätiölle hienon mahdollisuuden kytkeä sen harraste- ja vapaaehtoistoiminta osaksi Iloa Arkeen -pysäkkitoimintaa. Toiminnan tunnuksen saamisen kriteerinä on, että järjestetty toiminta on mm. suunnitelmallista, tarvelähtöistä ja että se on organisoitu sekä toteutettu ammattitaitoisen henkilökunnan toimesta. Iloa Arkeen -pysäkkitoiminta näkyy säännöllisen toiminnan lisäksi Säätiön ikäihmisten hyvän elämän edistämisen teemaan kytketyissä ajankohtaistilaisuuksissa sekä Etiäppäin-hankkeen jalkautumisten teemoissa ja kohteissa ikäihmisten tilaisuuksissa sekä kokoontumispaikoissa.

 

Säätiön kolmevuotinen Etiäppäin-hanke (STEA 2019 – 2021) aloitti toimintansa keväällä 2019. Hankkeessa kehitettiin ja toteutettiin jalkautuva neuvonnan malli erilaisiin ikäihmisten turvattomuutta lisääviin elämäntilanteisiin. Hankkeessa toimii kaksi neuvojaa, joilta sai toivoa myös kotikäyntiä tai ryhmille teematilaisuuksia. Lisäksi hanke järjesti erilaisia tilaisuuksia, harrasteita ja vieraili ikäihmisten tapahtumissa.

 

Osana strategiatyötä osallistuimme loppuvuonna 2018 Sitran, Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan Maakuntien Sote-kiihdyttämöön, jossa teemana olivat asiakaslähtöisyys, palvelumuotoilu ja vaikuttavuus muuttuvassa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä.

 

Vuosina 2018-2020 olemme mukana TAMKin YTY-hankkeessa (Yhteisöllisyydellä työhyvinvointia ja tuottavuutta). Hankkeessa kehitetään yhteisöllistä johtamis- ja vuorovaikutusmallia sekä -kulttuuria valmennuksin, työpajoin ja yrityssparrauksen tuella.

 

Kotihoidon ja lähitorin kehittämishankeemme (ELY) toteutui vuosina 2017-2019. Hankkeessa toteutettiin kotiateria- ja kotihoitopalvelujen palvelumuotoilu ja prosessien vakiinnuttaminen. Vuosina 2015- 016 toimimme yhteistyössä Sastamalan Yrityspalvelujen ja SASKY:n Suunta-hankkeessa. Sen avulla tuetaan myös vanhustyön toimijoita rakennemuutosten haasteissa monipuolistamalla henkilöstön osaamista. Hankkeen aikana voidaan järjestää räätälöityjä koulutuksia ja valmennuksia työyhteisöille.

 

Vuoden 2015 keväällä teimme yhteistyötä SAMK / Kankaanpään taideopiston kanssa Palvelumanageri-hankkeessa, jossa toteutettiin muistisairaille asukkaille luovaa, moniaistista virike- ja ilmaisutoimintaa taiteen keinoin.

 

Jyllin Kodilla valmistui vuonna 2013 palvelupäällikkö Leena Simosen yhteisöhoitoa ja seniorien hyvää elämää käsittelevät tutkimus, joka oli jatkoa aiemmalle yhteisöhoidon mallin kehittämiselle ja palvelumuotoilulle. Samana vuonna mallinnettiin ja dokumentoitiin Jyllin Kodin säännöllistä päiväkotiyhteistyötä osana muistisairaiden moniaistista viriketoimintaa. Jyllin Kodin vahvasti täydennyskoulutetut muutosagentit osallistuivat vuosina 2013-2015 Jyllin Kodin laajennushankkeen yhteydessä toimintajärjestelmän kehittämiseen hyvän elämän näkökulmasta. Palvelumuotoilua toteutettiin vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittamisen ohella. Samalla muutosagentit jatkoivat Säätiön arvopohjan jalkauttamista asukas- ja henkilöstömäärän kasvaessa.

 

Jyllin Kodin kokonaisvaltainen johtamisjärjestelmä sekä aineettoman pääoman johtaminen ovat olleet seurausta vuosien systemaattisesta tehdystä kehittämistyöstä. Näissä on hyödynnetty muun muassa ISO 9000 -laatujärjestelmää, Euroopan laatupalkintoperusteita (EFQM), tasapainoista johtamista sekä ITE-itsearviointimenetelmää. Hankkeen tuloksena syntyi sähköisesti toteutettava ja vertailun mahdollistava vanhustyöyksikön laadullisen suorituskyvyn arviointi, Apotyökalu.

Mikäli kiinnostuit yhteistyöstä, kerromme mielellämme lisää!