Rekrytoiva koulutus, näköalapaikka ja ammatti hoiva-alalle!

Jyllin Kodit toimii TE-palvelujen sekä Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa rekrytoivan koulutuksen yhteistyössä. Seuraavaan koulutukseen on jo haku auki – päättyen 17.9.2021. Koulutus alkaa tutustumisjaksolla 15.10.2021. Vajaan kahden vuoden aikana suoritetaan lähihoitajan (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja) opinnot. Tavoitteena on työllistyminen Jyllin Kodille.

 

Koulutuksessa opiskelijoille tehdään henkilökohtainen suunnitelma (HOKS) ja työssäoppimisjaksot toteutuvat Jyllin Kodin eri yksiköissä. Opinnot ovat työelämäpainotteisia ja yhteistyö oppilaitoksen ja työssäoppimispaikan välillä on tiivistä myös varsinaisten työssäoppimisjaksojen välissä. ”Yhteistyö mahdollistaa myös sujuvasti kunkin opiskelijan henkilökohtaisia opintopolkuja” – toteaakin rekrytoivan koulutuksen vastuukouluttaja Virve Soininen.

 

Koulutukseen liittyy myös vahva yhteistyö oppilaitoksen, opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien kesken. Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen kouluttaja Virve Soininen kertookin kouluttajana aina odottavansa jo etukäteen ryhmänsä työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoja: ”Työssäoppimisen aikana teoriassa opittu nivoutuu käytäntöön ja opiskelijan ammattitaito muuttuu näkyväksi. Usein tämä näkyy oivalluksina ja työn tekemisen ilona. Rekrytoivassa koulutuksessa myös vastuukouluttaja oppii tuntemaan työpaikan ja sen toimintakulttuurin. Näin opiskelijoita voi ohjata entistä paremmin”.

 

Sykkiikö sydämesi vanhustyölle? Jyllin Kodit kutsuu mukaan erityisesti henkilöitä, joilla on halu olla mukana toteuttamassa palvelulupausta asukkaiden hyvästä elämästä ja joiden sydäntä vanhustyö on lähellä. Jyllin Kodilla hoitaja työskentelee Yhteisökodin asukkaiden hoito- ja palvelutehtävässä kaikissa asukkaiden päivittäisissä toiminnoissa, asukkaan henkilökohtaisen palvelusuunnitelman mukaisesti. Työhön sisältyy omahoitajana toimiminen ja moniammatillinen yhteistyö.

 

Hoitajan työ Jyllin Kodilla toteutuu kaksi- tai kolmivuorotyönä ja henkilökunta on sitoutunut yhteisiin toimintaperiaatteisiin välittävästä ja yksilöllisestä yhteisöhoidosta. Henkilökunnalla on mahdollisuus vaikuttaa oman yksikkönsä ja työtiimin työn suunnitteluun.

 

Koulutuksen hakulinkkiin pääset klikkaamalla tälle sivulle: https://urly.fi/25Fo

Lue tiedote koulutuksesta 11.6.2021 tästä linkistä