Läheisten palaute lämmittää sydämiä

Läheisten palautteet v. 2020

 

Jyllin Kodilla kootaan vuosittain asukkaiden ja läheisten palaute koskien kokemuksia, ajatuksia ja ideoita asumisesta yhteisökodeilla. Palautteen kuulumiset alkavat kotiutumisesta ja kokonaisuus käsittelee päivittäiseen elämään ja yhteisöhoidon kokemuksiin liittyviä asioita. Vuoden 2020 palaute on jälleen kerran lämmittänyt sydämiämme, sillä palautteissa oli hyvien tuloksien lisäksi paljon avoimia terveisiä ja kiitoksia henkilökunnalle liittyen ilmapiiriin, hyvään hoitoon, tiedon saantiin sekä ammattitaitoon. Vastauksissa yli 80% vastaajista koki mm. läheisensä tuntevan olonsa turvalliseksi asuessaan Jyllin Kodilla, että yhteydenpito on sujuvaa ja päivittäinen hoito toteutuu suunnitelman mukaiseksi.

 

Tällä kerralla palautteessa oli erityinen koronaosuus, jonka kaikissa väittämissä oli samaa mieltä olevia edellisten teemojen tapaan yli 80% vastaajista. Koronaosuus käsitteli tiedon saantia tartuntaturvallisuudesta ja vierailuohjeista, fyysisiä vierailuja korvaavia yhteydenpitotapoja, vierailujen sopimista, sujumista sekä niille järjestettyjä tiloja. Koronaepidemian torjumisessa ja yhteydenpidossa olemme tehneet parhaamme, ja tässäkin teemassa palaute palkitsi ja lämmitti meitä.

 

Kehittämisaiheiksi vuodelle 2021 palautteesta nostettiin korona-ajan myös inspiroimana omahoitajien toteuttama yhteydenpito asukkaiden ja läheisten sekä henkilökunnan kesken. Erityisjärjestelyjen aika jatkuu, ja jatkamme edelleen jo vuonna 2020 hyvin onnistunutta mielekkään tekemisen ja harrastamisen ideointia tartuntaturvallisesti.

 

Keväisten auringonsäteiden muassa lämmin kiitos kaikille palautteeseen vastanneille ja näin toimintamme kehittämiseen osallistuneille.