Jyllin Kodilla on mahdollisuus aloittaa rekrytoiva lähihoitajakoulutus lokakuussa 2021

Ikaalisissa sijaitseva Jyllin Kodin seniorien asumis- ja palvelukeskus on työnantajana mukana lokakuussa alkavassa rekrytoivassa koulutuksessa, joka järjestetään yhteistyössä TE-palveluiden ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Koulutus on tarkoitettu Pirkanmaan alueen työttömille ja työttömyysuhanalaisille yli 20-vuotiaille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita ja motivoituneita suorittamaan koulutuksen ja työllistymään hoiva-alalle. Aiempaa alan työkokemusta ei edellytetä. Kyseessä on yhteistyökumppanien kanssa toteutettava koulutusmalli.

 

Koulutukseen voi hakeutua TE-palveluiden kautta elo-syyskuun aikana ja se alkaa tutustumisjaksolla Jyllin Kodilla 15.10.2021. Koulutuksen ensisijaisena tavoitteena on rekrytoitavien työllistyminen Jyllin Kodille. Koulutuksen aikana suoritetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja). Osallistuminen antaa erinomaiset valmiudet nähdä, tutustua sekä luoda ura kasvavalla ja monipuolisella hoiva-alalla.

 

Jyllin Kodit kutsuu mukaan erityisesti henkilöitä, joilla on halu olla mukana toteuttamassa palvelulupausta asukkaiden hyvästä elämästä ja joiden sydäntä vanhustyö on lähellä. Jyllin Kodilla hoitaja työskentelee Yhteisökodin asukkaiden hoito- ja palvelutehtävässä kaikissa asukkaiden päivittäisissä toiminnoissa, asukkaan henkilökohtaisen palvelusuunnitelman mukaisesti. Työhön sisältyy omahoitajana toimiminen ja moniammatillinen yhteistyö.

 

Hoitajan työ Jyllin Kodilla toteutuu kaksi- tai kolmivuorotyönä ja henkilökunta on sitoutunut yhteisiin toimintaperiaatteisiin välittävästä ja yksilöllisestä yhteisöhoidosta. Työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa oman yksikkönsä ja työtiimin työn suunnitteluun.

Seuraa ilmoittelua ja kysy lisää, päivitämme hakutietoja ajankohdan lähestyessä!


Jyllin Kodit

Jyllin Kodit on Jalmari Jyllin Säätiön 100 %:sesti omistama, Ikaalisten keskustassa sijaitseva seniorien asumis- ja palvelukeskus, joka on toiminut vanhuuden hyväksi jo vuodesta 1965 lähimmäisvastuun periaatteita noudattaen. Jyllin Kodin arvoja ovat välittäminen, suvaitsevaisuus ja arvostaminen. Jyllin Kodin erityisosaamisalueisiin kuuluvat muistisairaiden, mielenterveysasukkaiden ja päihdemuistisairauksien hoito, kuntoutus sekä saattohoito.

Jyllin Kodit tarjoaa tehostettua palveluasumista kuudessa yhteisökodissa yhteensä 103 asukkaalle mukaan lukien Ainolan mielenterveys- ja päihdeasukkaiden yhteisökodin. Lisäksi Jyllin Kodit tarjoaa kotihoito- ja kuntoutuspalveluita sekä Ravintola Sofian kautta lounas-, juhla- ja kokouspalveluita. Jalmari Jyllin Säätiö toteuttaa erilaisia kehittämishankkeita ja on aktiivinen oppilaitosyhteistyössä. Lisätietoa: www.jyllinkodit.fi

 

TAKK
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on monialainen ammatillinen kouluttaja ja työelämän kehittäjä. Vuosittain TAKKissa opiskelee yli 12 000 aikuista ja henkilöstöä on n. 220. TAKKia ylläpitää Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr. Tarjolla on ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta yli 20 ammattialalta. Koulutuksia, toimintaa ja oppimisympäristöjä kehitetään tiiviissä yhteistyössä työelämän ja yritysten kanssa. Lisätietoa: www.takk.fi


Pirkanmaan TE-toimisto

Pirkanmaan TE-toimisto edistää työnhakijoita ja työnantajia kohtaamaan TE-palveluiden avulla. Palvelumme on tarkoitettu työtä ja koulutusta hakeville henkilöille sekä yrityksille, yhteisöille ja muille työnantajille. Voit asioida kanssamme verkossa, puhelimessa ja henkilökohtaisesti TE-toimistossa käymällä. Palvelemme asiakkaitamme Tampereella ja useassa yhteispalvelupisteessä. Lisätietoa: www.te-palvelut.fi/pirkanmaa

 


Lisätietoa ja yhteydenotot:

Jyllin Kodit
toimitusjohtaja Pirjo Berg
puh. 03 459 040, pirjo.berg@jyllinkodit.fi

YouTube: https://bit.ly/32buhjM
Facebook: www.facebook.com/jyllinkodit
Instagram: www.instagram.com/jyllinkodit
Twitter: www.twitter.com/JyllinK

TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
koulutuspäällikkö Kati Aimonen
puh. 044 7906 379, kati.aimonen@takk.fi

Pirkanmaan TE-toimisto

koulutusasiantuntija Riitta Alajuuma
puh. 0295 045 538, riitta.alajuuma@te-toimisto.fi