Hyvää ja rakentavaa palautetta asukkaiden ja läheisten palautekyselystämme.

Jyllin Kodin vuosittainen asukkaiden ja läheisten palautekysely/ asukastoimintaamme arvioiva palautekysely on jälleen toteutettu.  Asukkaiden ja läheisten  kokemuksia, ajatuksia ja ideoita asumiseen liittyen yhteisökodeilla käsitellään säännöllisen palautekyselyn/tutkimuksen kautta. Palaute käsittelee kotiutumista, päivittäistä elämää ja yhteisökodin kokemuksiin liittyviä asioita ja huomioita. Asukkaan ja läheisten palaute/ tutkimus on tärkeä työkalu, jolla pystymme parantamaan palvelulupaustamme ja voimme arvioida omaa toimintaamme kaikkia osapuolia hyvin palvelevaksi  kokonaisuudeksi. Kysely on toteutettu kirjeitse. Vastausprosentti vuotta 2022 mittaavassa kyselyssä on 51% (vrt. v. 2021 31%).

 

Vuoden 2022 palaute on hyvää. Henkilökunnan ammattitaitoisuus ja ystävällisyys nousee tärkeäksi osa-alueeksi palautteissa ja siinä ammattilaisemme/ ammattitaitoiset hoitajamme ovat jälleen onnistuneet.  Yli 80 % vastaajista on mm. tyytyväisiä läheisten saamiin palveluihin kokonaisuudessaan. Toimintakyvyn päivittäinen tukeminen toteutuu tarkoituksenmukaisesti. Yleiset tilat ja asukkaan oma huone koetaan viihtyisänä ja siistinä. Ravitsemus on hyvää. Asukkaan kokonaisvaltainen turvallisuudentunne on hyvä ja yhteydenpito henkilökuntaan on asianmukaista ja toimivaa.

 

Läheisille tärkeää on yhteydenpito ja tiedon saaminen yleisesti Jyllin kodin toiminnasta, harrastusryhmistä ja palvelusuunnitelman toteuttamisesta ja siitä tiedottamisesta.  Jatkossa pyrimme kehittämään toimintatapoja, joilla toimintamme tulee tutummaksi jo ennen kuin on siirrytty Jyllin Kodin asukkaaksi ja kun läheinen on jo asukas, kehitämme asukkaan läheisiä parhaiten palvelevaa viestintää.

 

Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. Antamanne palaute on meille tärkeää. Sen avulla voimme kehittää palveluitamme ja olla toteuttamassa hyvää elämää Jyllin Kodeilla.

 

Toivotamme kaikille kauniita ja aurinkoisia kesäpäiviä.